Warunki pracy i przyszłość zawodu nauczyciela akademickiego w anglosaskim modelu zarządzania uczelnią na przykładzie Kanady i Stanów Zjednoczonych

Piotr Ahmad – Jednym z kluczowych argumentów mających przemawiać za ustawą Konstytucja dla Nauki wicepremiera Gowina jest umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz – różnie rozumiane – „doścignięcie” tzw. „Zachodu”. Argument ten podnosi się chętnie i często, przy okazji podkreślając wady (co do tego, że takie istnieją, i że…

Krótka pamięć instytucji

Anna Horolets – Jedną ze strategii podwyższenia jakości polskiej nauki ma być walka z tym, że polscy naukowcy publikują „w niszowych czasopismach”. Różne polskie instytucje naukowe – PAN, MNiSW – próbują zlikwidować listę B albo obniżyć jej rangę czy znaczenie w ocenianiu dorobku pracowników naukowych –…

Dlaczego nie wierzę w Regionalną Inicjatywę Doskonałości

Joanna Czaplińska – Na wielu spotkaniach wicepremiera Jarosława Gowina z wiceministrami szkolnictwa wyższego i nauki, już po ogłoszeniu projektu Ustawy 2.0, pojawiały się solenne zapewnienia, że nowa ustawa nie jest skierowana przeciw uczelniom nieflagowym, mniejszym czy też regionalnym – gdyż takie określenie dominuje w narracji niejako legitymizującej podział na „Uniwersytety”…

Humanistyka: hermeneutyczna fabryka czy imitacyjna montownia?

Piotr Graczyk – Humanistyka jest częścią pracy kultury: buduje, poddaje próbie lub dokonuje rozbiórki form jednostkowego samopoznania i zbiorowej komunikacji. Wytwarza słowniki, w których artykułować można więzi społeczne; produkuje narzędzia, z pomocą których można je umacniać albo im się przeciwstawiać, krytykować albo afirmować. W tym sensie humanistyka…

Antynarodowa reforma Gowina

Oskar Szwabowski – Zacznę od wyznania: nie jestem narodowcem ani nie traktuję narodu jako abstrakcji. I od uwagi: odwołania się do narodu nie należy traktować jako czysto retorycznego chwytu. Punktem wyjścia moich rozproszonych refleksji jest ujęcie edukacji narodowej, jakie znajdziemy w pismach Heleny Radlińskiej. W tym, powiedzmy, społecznym sensie…

Ustawa Gowina czy upodmiotowienie

Aleksander Temkin – (Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie Laboratorium WIĘZI: link) Proponowana reforma nauki faktycznie rozwiązuje wspólnotę akademicką pod hasłem wzmocnienia jej autonomii. Polityka już dawno nie była tak fascynująca. Nie sposób pisać o reformie szkolnictwa wyższego z pominięciem skomplikowanego układu politycznego, który się wokół niej wytworzył. Autor…

Moje trzy grosze na temat propozycji zniesienia obowiązku habilitacji i wprowadzenia odrębnych ścieżek kariery naukowej i dydaktycznej

Maria Starnawska – Zdecydowanie nie zgadzam się z opinią Prof. Zbigniewa Osińskiego (link), aprobującą proponowane rozwiązania. W moim przekonaniu ocena okresowa nie może zastąpić habilitacji, albowiem inne są i muszą być jej kryteria. Habilitację przyznaje się za poważne badania poświęcone jednemu tematowi, którego opracowywanie może i zwykle trwa dłużej,…

Uwagi do niektórych wstępnych propozycji Ministerstwa Nauki w ramach Ustawy 2.0

Zbigniew Osiński – Dwa rozwiązania należy ocenić pozytywnie: Habilitacja nieobowiązkowa, za to systematyczna ocena okresowa Istotą pracy badawczej powinno być rozwijanie zasobów wiedzy oraz rozwiązywanie problemów, a nie szybkie zdobywanie kolejnych stopni naukowych. Planując i prowadząc badania, nie można poddawać się presji czasu („mam jeszcze…

Obyś cudze dzieci uczył, czyli słów parę o dydaktycznej ścieżce kariery akademickiej

Joanna Czaplińska – Wśród wielu kontrowersyjnych pomysłów pojawiających się w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym znalazł się jeden, nad którym warto się chyba pochylić i nie wyrzucać a priori za burtę, lecz zastanowić się, jak sensownie proceduralnie można by go rozwinąć z korzyścią dla uczelni. Chodzi o pomysł wprowadzenia…

„Od samego mieszania herbata nie stanie się słodsza” – notka interwencyjna

Monika Helak, współpraca: Piotr Stec – Popieramy dążenia do podniesienia jakości studiów wyższych w Polsce – nie tylko niestacjonarnych, bo właściwie każdy ich tryb tego dramatycznie potrzebuje. Ministerstwo jednak znowu sięgnęło po metodę wylewania dziecka z kąpielą. Mechaniczne wydłużenie studiów niestacjonarnych może okazać się początkiem…

Naturalni sojusznicy

Adam Ostolski – Współpraca Kongresu Ruchów Miejskich i KKHP to naturalny sojusz przeciw „złej kontynuacji” w polityce naukowej. Poparcie Kongresu Ruchów Miejskich dla postulatów Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej wydaje się rzeczą naturalną, zważywszy na katalog wspólnych dla obu ruchów wartości. Ruchy miejskie od początku swojego…

Reprodukcja „elit” a sprawa polska. O uczelniach, instytucjach i państwie

Aleksander Temkin – Uczelniom wyższym przypisuje się często rolę kształtowania „elit”. Tzw. reforma Gowina obiecuje odejście od kształcenia masowego ku elitarnemu. Czy wdrożenie rozwiązań lansowanych przez środowisko związane z ministrem Gowinem zapewni taką formę kształcenia elit, która będzie funkcjonalna z punktu widzenia interesów polskiego państwa i społeczeństwa?…

Nadzorować, segregować i karać. Narodziny Ustawy 2.0

Marta Olesik – „Dotychczasowe rozwiązania w zakresie systemu szkolnictwa wyższego oraz finansowania nauki, a także polityki państwa, były oparte na nieufności wobec środowiska naukowego. W wielu przypadkach strategia nieufności była uzasadniona”[1]. Te słowa, pojawiające się we Wprowadzeniu do projektu Ustawy 2.0. autorstwa Instytutu Allerhanda, mogłyby posłużyć jako…

O założeniach kolejnej reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Małgorzata Kowalska – Choć ostateczny kształt reformy zapowiedzianej przez ministra Gowina nie jest jeszcze znany, ogólny kierunek zmian wydaje się jasny. Można go wyprowadzić ze wspólnego mianownika wszystkich trzech znanych już projektów założeń do nowej ustawy, których autorzy nie przypadkiem wszak, na bazie całkowicie wstępnych pomysłów, wygrali…

Polityka akademicka. Próba definicji

Zarząd KKHP – Polityka – akademicka? Złożenie tych dwóch słów – stanowiące tytuł platformy blogowej Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej – wygląda na wewnętrznie sprzeczne. Wydaje się przecież, że polityka nie powinna być akademicka, tj. oddalona od zwykłych problemów, patrząca na nie z wysokości tzw. wieży z kości słoniowej.…

Posts navigation