Czy uniwersytet powinien stać się szkołą biznesu?

Martin Parker –  Martin Parker, profesor wydziału zarządzania Uniwersytetu w Bristolu, wyjaśnia, dlaczego powinniśmy zamknąć szkoły biznesu. (tłum. z języka angielskiego: Jerzy Kociatkiewicz) Łatwo jest krytykować studentów uczęszczających do szkół biznesu – placówek przyciągających ludzi samolubnych, zauroczonych władzą i bogactwem. To chciwe świnie marzące o drogich…

Ewaluacja a praca twórcza

Stefan Svallfors – (tłum. z języka szwedzkiego: Monika Kostera) Fascynującą cechą współczesnych reform europejskich uniwersytetów jest to, w jak minimalnym stopniu miały na nie wpływ wyniki badań naukowych dotyczących tego, jak faktycznie działa środowisko naukowe i co sprawia, że naukowcy aktywni w ramach środowiska angażują się…

Akademia moja miłość

Monika Kostera –  „Nie ma nic lepszego niż móc czemuś poświęcić całe swoje życie” ­– powiedział mój ongisiejszy doktorant Przemysław Piątkowski, który został mnichem benedyktyńskim i od wielu lat żyje we wspólnocie w północnej Szkocji. To zdanie znaczy dokładnie tyle i aż tyle – to wielkie szczęście znaleźć…

Quo vadis Academia?

Josef Pallas – (tłum. z języka szwedzkiego: Monika Kostera) Podczas swojego przemówienia 11 listopada 1947 roku w brytyjskim parlamencie Winston Churchill bronił demokracji, twierdząc, że jest to najgorsza forma rządów, jeśli nie liczyć wszystkich innych, których dotąd próbowano. W kontekście akademii, a w szczególności, gdy mamy na myśli organizację oraz zarządzanie badaniami…

Uniwersytet jako forma życia

Li Bennich-Björkman – (tłum. z języka angielskiego: Monika Kostera i Klaudyna Cwynar) Żywe, nowoczesne społeczeństwo to złożone społeczeństwo. Składa się z wielu równolegle istniejących form życia, Lebensform, które kierują się specyficznymi dla siebie wartościami, normami i zasadami. Wszystkie te sfery współdziałają, niektóre nakładają się na siebie,…

Formy demokratycznej kolegialności

Ulla Eriksson-Zetterquist – (tłum. z języka szwedzkiego: Monika Kostera) Po co nam są uniwersytety? Jedni uważają, że są one ​​po to, by oferować studentom edukację opartą na badaniach, inni – że mają prowadzić pionierskie, nowatorskie badania, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Oczywiście te odpowiedzi to tylko…

Zarządzanie dużym wydziałem dużego polskiego uniwersytetu. Refleksje kolegium dziekańskiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

W 2016 roku pojawił się szalony pomysł, aby wybory na dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego były wyborami w pełni demokratycznymi. Pojawił się kandydat nieuzgodniony z ustępującymi władzami, popierany przez ludzi, którzy chcieli, żeby Wydział był przyjaznym miejscem dla pracowników i studentów. Wiedzieliśmy, że chcemy uczelni otwartej. Program kandydata na dziekana…

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ocena skutków regulacji – Ustawy 2.0, konstytucji dla nauki

Aleksander Temkin Warszawa, 14 lutego 2018 r. Biuro Analiz Sejmowych Wersja DOCX: [link] Streszczenie ekspertyzy OSR ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie rozpatruje przyszłych skutków reformy dla istniejącej sieci uczelni w Polsce oraz skutków społecznych, kulturowych i gospodarczych uszczuplenia narzędzi realizowania konstytucyjnych zadań Państwa w dziedzinie…

Opinia dotycząca Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla Nauki)

Warszawa, 16 kwietnia 2018 r. Biuro Analiz Sejmowych Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej dr Piotr Ahmad prof. Jan Cieśliński prof. Joanna Czaplińska prof. Mirosława Dziemianowicz prof. Barbara Fatyga mgr Monika Helak prof. Piotr Stec Wersja DOCX: [link] Streszczenie ekspertyzy Pomimo deklaracji, że uczelnie będą wolnorynkowo konkurować ze sobą o zasoby i prestiż, Ustawa…

Warunki pracy i przyszłość zawodu nauczyciela akademickiego w anglosaskim modelu zarządzania uczelnią na przykładzie Kanady i Stanów Zjednoczonych

Piotr Ahmad – Jednym z kluczowych argumentów mających przemawiać za ustawą Konstytucja dla Nauki wicepremiera Gowina jest umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz – różnie rozumiane – „doścignięcie” tzw. „Zachodu”. Argument ten podnosi się chętnie i często, przy okazji podkreślając wady (co do tego, że takie istnieją, i że…

Krótka pamięć instytucji

Anna Horolets – Jedną ze strategii podwyższenia jakości polskiej nauki ma być walka z tym, że polscy naukowcy publikują „w niszowych czasopismach”. Różne polskie instytucje naukowe – PAN, MNiSW – próbują zlikwidować listę B albo obniżyć jej rangę czy znaczenie w ocenianiu dorobku pracowników naukowych –…

Dlaczego nie wierzę w Regionalną Inicjatywę Doskonałości

Joanna Czaplińska – Na wielu spotkaniach wicepremiera Jarosława Gowina z wiceministrami szkolnictwa wyższego i nauki, już po ogłoszeniu projektu Ustawy 2.0, pojawiały się solenne zapewnienia, że nowa ustawa nie jest skierowana przeciw uczelniom nieflagowym, mniejszym czy też regionalnym – gdyż takie określenie dominuje w narracji niejako legitymizującej podział na „Uniwersytety”…

Posts navigation

  • 1
  • 2