Druga fala protestów studenckich i pracowniczych na Uniwersytecie Amsterdamskim

Arent van Nieukerken – Pod koniec września odbyły się protesty na holenderskich uniwersytetach. Sprowokowane zostały przez kolejne cięcia budżetowe ogłoszone przez holenderski rząd koalicyjny, w którym dominującą siłą są „prawicowi” liberałowie. Celem cięć (chodzi o efficiency, tzn. bardziej skuteczną – „wydajną” – organizację pracy) jest zmuszanie…

Rozpruty Uniwersytet

Aleksander Temkin – Z założeniami projektu reformy Uniwersytetu Warszawskiego przygotowanego przez władze Uniwersytetu Warszawskiego oraz środowisko Obywateli Nauki już od 10 października można zapoznać się na stronach uczelni[1]. Projekt szatkuje uniwersytet. Rozdziela administracyjnie pion dydaktyczny, badawczy, rady dyscyplin naukowych i szkoły doktorskie. Działy te (z komplikacją w przypadku…

Uniwersytet po Potopie

Monika Kostera – Jako teoretyczka organizacji i zarządzania określam to, co się dzieje obecnie we wszystkich organizacjach, dużych i mniejszych, jako socjologiczną apokalipsę. Ta metafora wyraża dwa ważne aspekty widocznych procesów. Z jednej strony jest to rozpad struktur i instytucji społecznych, a więc tego, co umożliwia grupom…

Czy uniwersytet powinien stać się szkołą biznesu?

Martin Parker –  Martin Parker, profesor wydziału zarządzania Uniwersytetu w Bristolu, wyjaśnia, dlaczego powinniśmy zamknąć szkoły biznesu. (tłum. z języka angielskiego: Jerzy Kociatkiewicz) Łatwo jest krytykować studentów uczęszczających do szkół biznesu – placówek przyciągających ludzi samolubnych, zauroczonych władzą i bogactwem. To chciwe świnie marzące o drogich…

Ewaluacja a praca twórcza

Stefan Svallfors – (tłum. z języka szwedzkiego: Monika Kostera) Fascynującą cechą współczesnych reform europejskich uniwersytetów jest to, w jak minimalnym stopniu miały na nie wpływ wyniki badań naukowych dotyczących tego, jak faktycznie działa środowisko naukowe i co sprawia, że naukowcy aktywni w ramach środowiska angażują się…

Akademia moja miłość

Monika Kostera –  „Nie ma nic lepszego niż móc czemuś poświęcić całe swoje życie” ­– powiedział mój ongisiejszy doktorant Przemysław Piątkowski, który został mnichem benedyktyńskim i od wielu lat żyje we wspólnocie w północnej Szkocji. To zdanie znaczy dokładnie tyle i aż tyle – to wielkie szczęście znaleźć…

Quo vadis Academia?

Josef Pallas – (tłum. z języka szwedzkiego: Monika Kostera) Podczas swojego przemówienia 11 listopada 1947 roku w brytyjskim parlamencie Winston Churchill bronił demokracji, twierdząc, że jest to najgorsza forma rządów, jeśli nie liczyć wszystkich innych, których dotąd próbowano. W kontekście akademii, a w szczególności, gdy mamy na myśli organizację oraz zarządzanie badaniami…

Uniwersytet jako forma życia

Li Bennich-Björkman – (tłum. z języka angielskiego: Monika Kostera i Klaudyna Cwynar) Żywe, nowoczesne społeczeństwo to złożone społeczeństwo. Składa się z wielu równolegle istniejących form życia, Lebensform, które kierują się specyficznymi dla siebie wartościami, normami i zasadami. Wszystkie te sfery współdziałają, niektóre nakładają się na siebie,…

Formy demokratycznej kolegialności

Ulla Eriksson-Zetterquist – (tłum. z języka szwedzkiego: Monika Kostera) Po co nam są uniwersytety? Jedni uważają, że są one ​​po to, by oferować studentom edukację opartą na badaniach, inni – że mają prowadzić pionierskie, nowatorskie badania, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Oczywiście te odpowiedzi to tylko…

Zarządzanie dużym wydziałem dużego polskiego uniwersytetu. Refleksje kolegium dziekańskiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

W 2016 roku pojawił się szalony pomysł, aby wybory na dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego były wyborami w pełni demokratycznymi. Pojawił się kandydat nieuzgodniony z ustępującymi władzami, popierany przez ludzi, którzy chcieli, żeby Wydział był przyjaznym miejscem dla pracowników i studentów. Wiedzieliśmy, że chcemy uczelni otwartej. Program kandydata na dziekana…

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ocena skutków regulacji – Ustawy 2.0, konstytucji dla nauki

Aleksander Temkin Warszawa, 14 lutego 2018 r. Biuro Analiz Sejmowych Wersja DOCX: [link] Streszczenie ekspertyzy OSR ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie rozpatruje przyszłych skutków reformy dla istniejącej sieci uczelni w Polsce oraz skutków społecznych, kulturowych i gospodarczych uszczuplenia narzędzi realizowania konstytucyjnych zadań Państwa w dziedzinie…

Opinia dotycząca Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla Nauki)

Warszawa, 16 kwietnia 2018 r. Biuro Analiz Sejmowych Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej dr Piotr Ahmad prof. Jan Cieśliński prof. Joanna Czaplińska prof. Mirosława Dziemianowicz prof. Barbara Fatyga mgr Monika Helak prof. Piotr Stec Wersja DOCX: [link] Streszczenie ekspertyzy Pomimo deklaracji, że uczelnie będą wolnorynkowo konkurować ze sobą o zasoby i prestiż, Ustawa…

Posts navigation